Server hlasi chybu:
Nepodarilo sa pripojit k databazovemu serveru!
Program zastaveny.